Autumn - AKPIX

Alaska. Aerial view of Kenai Lake, along the Kenai Peninsula in the fall.

AlaskaKenaiLakepeninsulascenicAerialautumnfallmountains